კომპანიის შესახებ

კომპანიის შესახებ

ვინ ვართ ჩვენ


კომპანიას BGC ემსახურება მრავალსართულიანი კორპუსების, ოფისები და ბინების დასუთავებას.


კომპანიას გააჩნია ყველა საჭირო ტექნიკური საშვალება, რომელიც შესაძლებელია გამოყენებული იქნას ნებისმიერი სირთულის სამუშაოების გასაწევად, სხვადასხვა ზედაპირების რეცხვის სისტემები, რომელიც პროფესიონალი კადრების მეშვეობით ხორციელდება.
კომპანიას გააჩნია ყველა საჭირო ტექნიკური საშვალება, რომელიც შესაძლებელია გამოყენებული იქნას ნებისმიერი სირთულის სამუშაოების გასაწევად, სხვადასხვა ზედაპირების რეცხვის სისტემები, რომელიც პროფესიონალი კადრების მეშვეობით ხორციელდება.
კომპანია იყენებს უმაღლესი ხარისხის საწმენდ საშვალებებს.
გვყავს მუშაობის გამოცდილების მქონე კადრები. ჩვენი შეთავაზების საგანს წარმოადგენს უშუალოდ რემონტის შემდგომი და რეგულარული დასუფთავება რომელიც მორგებულია კლიენტის მოთხოვნებზე.